Långsiktigt beslutsfattande

Skriven 03 November 2020

Jag tycker Naval har en bra sammanfattning om självhjälpsböcker.

All self-help boils down to "choose long-term over short-term."

Ta beslutet som långsiktigt är det bästa alternativet. Som exempel kan vi ta beslutet om sin kost. Äter man onyttigt tänker man kortsiktigt istället för långsiktigt. Kortsiktigt är det godare samt enklare att äta något onyttigt, medans i längden kommer ens hälsa att ta stryk. Blir det en vana att äta onyttigt väljer man kortsiktig njutning över långsiktig hälsa.

Oftast vet man vad det långsiktigt bästa beslutet är. Det är inte det som är problemet. Problemet är att när beslutet ska tas, så kommer det kortsiktiga beslutet vara mindre jobbigt i stunden. Vilket gör att man tar det beslutet. Helt enkelt så är vi inte helt rationella, vi är inte homo economicus. Därför kan det vara bra att ha ett ramverk, som hjälper en att ta det långsiktiga beslutet.

Jag stötte precis på ett sådant ramverk. Det är att ramverk som Jeff Bezos använde när han nog beslutet att lämna sitt jobb och starta Amazon. När jag läste på om det, så insåg jag att jag själv använde ett liknande ramverk. Skillnaden mellan dem är att hans ramverk är mer gjort för stora beslut, medans mitt är mer inriktat på vanor. Men de använder samma knep.

Bezos kallar sitt ramverk regret minimization framework. Han tänker sig att han sitter i slutet av livet och tänker tillbaka på det, specifikt på beslutet han ska ta nu. Sen ställer han sig två frågor.

Kommer jag ångra mig om jag lämnar mitt jobb och startar en e-handel?

Kommer jag ångra mig om jag INTE lämnar mitt jobb och startar en e-handel?

Det som gör att han kommer ångra sig mest på ålderns dagar om han inte väljer det, kommer han att välja. Så han startade en e-handel och resten är historia.

Mitt ramverk är, som sagt, väldigt likt detta. Jag tänker också att jag sitter i slutet av livet och tänker tillbaka. Funderar på aktiviteten jag ska precis utföra och ställer mig en fråga.

Önskar jag att jag gjorde mer av den här aktiviteten eller att jag gjorde mindre?

Ett exempel kan vara: Önskar jag att jag hade kollat mer elle mindre på TV? Mindre. Då försöker jag kolla mindre på TV. Jag kommer inte nödvändigtvis helt sluta med TV. Men jag har det i bakgrunden av huvudet och kanske väljer en annan aktivitet som jag hade velat göra mer av istället.

Skillnaden på frågeställningen tycker jag gör att mitt ramverk är gjort för mindre beslut och Bezos ramverk är gjort för större beslut. Det gemensamma är att man i båda ramverken tar ett steg tillbaka och på så sätt får ett annat perspektiv. Ett mer långsiktigt perspektiv.

Använder du något ramverk för att ta bättre beslut?